Geschillen

Informatie omtrent geschillen


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop onze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


De Europese Commissie richtte een internetplatform op met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen: het Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform). In geval van een geschil tussen de consument en de onderneming, dient de klant eerst te proberen het geschil in onderling overleg met de onderneming op te lossen. Indien dit niet lukt, kan de klant zich richten tot het ODR-platform via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Voor de communicatie omtrent dit platform kan het volgende e-mailadres gebruikt worden: info@bsmaterials.be